Medier og kommunikasjon på tumblr

Er du interessert i å se hva elevene på Medier og kommunikasjon driver med? Følg oss på tumblr-siden vår!

Bloggen er satt opp av medialærerne. Her kan du se elevenes arbeider og følge små og store begivenheter på MK-linja. I tillegg vil vi gi tips og pekere til aktuelle ressurser for MK-elever og andre som er interessert. Det er hyggelig om du vil følge oss fremover.