Siste skoledag

Avslutning for Vg2 og Vg1.

Skoledagen er slutt kl. 11:40