Skolerute for Hvam videregående skole

Skoleåret 2018/2019

Skolestart lærere: 13. august

Skolestart elever: 16. august (sjekk oppmøtetider her)

Åpen dag: søndag 16. september

S-dager (elevene fri): 13.-15.august, 1. november, 23. november. 1 S-dag legges som to halve dager i 2.halvår.

Høstferie: Uke 40 (f.o.m. 1. oktober t.o.m. 5. oktober)

Juleferie: f.o.m. 24. desember t.o.m. 2. januar

Vinterferie: Uke 8 (f.o.m. 18. februar t.o.m. 22. februar)

Påskeferie: f.o.m. 15. april t.o.m. 22. april

Fridager: 1. mai, 17.mai, 30. mai, 31. mai (avspasere åpen dag) og 10.juni

Siste skoledag: 21. juni

 

Felles skolerute for videregående skoler i Akershus 2017-2021

Aktivitet / Skoleår

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Skolestart 17. august 16. august 20. august 18. august
Høstferie Uke 40 Uke 40 Uke 40 Uke 40
Juleferie 22. des - 2. jan 24. des - 02. jan 23. des - 01. jan 23. des - 03. jan
Vinterferie Uke 8 Uke 8 Uke 8 Uke 8
Påskeferie 26. mars - 2. april 15.-22. april 6.-13. april 29. mars - 5. april
Siste skoledag 22. juni 21. juni 23. juni 22. juni
Fridager 1. mai
10. mai
17. mai
21. mai
1. mai
17. mai
30. mai
10. juni
1. mai
17. mai
21. mai
10. juni

1. mai
13. mai
17. mai
24. mai