Skrivestafett i Nationen

3NBE har bidratt med flotte artikler på en dobbelside i dagens utgave av Nationen. De har deltatt i Nationens skrivestafett for naturbruksskoler.

Jobbet med bidraget i norsktimene

3NBE har jobbet fram Hvams bidrag til skrivestafetten i norskundervisningen. De har jobbet iherdig med saken i januar. -Det har vært lærerikt å jobbe med dette, sier elevene i 3NBE. -Det er morsomt å få det vi har skrevet publisert i avisen og gøy å ikke få karakter.

Info om skrivestafetten:

Nationen presenterer det grønne skiftet sett gjennom ungdommers øyne. Avisen har innledet en ny artikkelserie om det grønne skiftet, i samarbeid med Avis i skolen. Videregående skoler fra hele landet er med på prosjektet. Hver torsdag møter du i Nationen elever fra naturbrukslinjer på videregående skoler som med egenproduserte avisartikler forteller om sin skolehverdag.