Tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket

Fylkeskommunen lyser ut midler til tiltak. Søknadsfrist er 1. mars 2019.

Akershus fylkeskommune lyser ut midler til tiltak innen rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

For mer informasjon om overordna mål, hvem som kan søke, tildelingskriterier og søknadsskjema, se fylkeskommunens nettsider om tilskudd og støtteordninger.

 

Kontaktperson

Gerd Hertzenberg

Gerd Sylvi Hertzenberg

Leder for voksenopplæringen

E-post Gerd.Sylvi.Hertzenberg@hvam.vgs.no

Tlf: 91123821