Agronomutdanning for voksne

Har du overtatt en gård, eller ønsker å jobbe innen landbruk, og trenger mer basiskunnskap? Kanskje agronomutdanningen for voksne kan være noe for deg? Søknadsfrist 1. mars - oppstart august 2019!

Agronomutdanning på deltid

Undervisningen veksler mellom teori og praksis, og foregår hver onsdag kveld og ca en lørdag pr. måned, samt en samling torsdag-lørdag pr. halvår. Utdanningen inneholder fagområdene planteproduksjon, husdyr, økonomi, næringsutvikling, gårdsdrift, økologisk landbruk, skog og traktor og maskin.

Les mer om voksenagronomutdanningen her.

Kontaktperson

Gerd Hertzenberg

Gerd Sylvi Hertzenberg

Leder for voksenopplæringen

E-post Gerd.Sylvi.Hertzenberg@hvam.vgs.no

Tlf: 91123821