Elev- og lærlingombudet

Elev- og lærlingombudet skal ut ifra opplæringsloven og dens forskrift sikre elever og lærlinger mot urettferdig behandling. Ombudet gir råd om rettigheter og plikter, og kan bistå i enkeltsaker.

Andreas Nilsson er elev- og lærlingombud i Akershus fylkeskommune. Du kan kontakte ham om saker som har med skolehverdagen å gjøre. Ombudet kan ta opp saker på vegne av enkeltpersoner, klasser, elevråd eller skoler.

Tilbudet er først og fremst til elever og lærlinger, men også foresatte, skoleansatte og lærlingansvarlige kan ta kontakt.

Ombudet har taushetsplikt. Din sak blir ikke tatt videre uten ditt samtykke.

Telefon: 22 05 54 26
E-post: Andreas.Nilsson@afk.no

Les mer om elev- og lærlingombudet på nettsidene til Akershus fylkeskommune.