Elevråd

Elevrådet består av èn elevrepresentant fra hver klasse. Elevrådet velger et styre bestående av leder, nestleder og 5 styremedlemmer.

Elevrådstyret 2016:

  • Leder : Siri Olsen, 2LGE
  • Nestleder : Oda Hansen, 1IFB
  • Styremedlem : Kevin Karlsen, 2IFA
  • Styremedlem : Mia Aune, 2LGA
  • Styremedlem : Marius Thomassen, 1KMB
  • Styremedlem : Håkon Kristoffersen, 1KMA
  • Styremedlem : Anneline PArken, 2AIA

 

Fylkeselevråd : Christian Kjørren, 1IFA

Skoleutvalg : Siri Olsen og Oda Hansen

 

Kontaktperson

Elevråd Hvam vgs

E-post elevrad@hvam.vgs.no