Søknad om fratrekk av fravær

Søknadsfrist

Frist for å søke fratrekk av fravær for inneværende skoleår er 18.mai 2016

Forskrift til opplæringslova § 3-47 gir alle elever rett til å søke om fratrekk av fravær etter nærmere bestemte regler.

Disse reglene er listet opp i søknadsskjemaet som du må fylle ut for å søke om fratrekk. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom de punktene som er listet opp i søknadsskjemaet. Merk at du kan få fratrukket inntil 10 dager per skoleår.

Skjema

Søknad om fratrekk av fravær

Husk å legge dokumentasjon ved søknaden din!