Framtidas agroteknikere utdannes på Hvam

Neste oppstart til fagskolen er høsten 2018. Ordinær søknadsfrist er 15.april i www.vigo.no . Mer om innhold og søknadsfrist under det enkelte studiet.

Planteproduksjon og driftsledelse inneholder følgende emner:

 • Driftsledelse og økonomi
 • Planteproduksjon
 • Klima og miljø
 • Tverrfaglig hovedprosjekt

Studiet er 1-årig fagskole (60 studiepoeng) gjennomført som deltidsstudium over 2 år.

Neste oppstart er høsten 2019, med søknadsfrist våren 2019.

Opptakskrav til studiet:

 • Fullført og bestått videregående opplæring innenfor Naturbruksprogrammet (unntatt her er fiske og fangst, akvakultur og reindrift)

eller

 • Realkompetansevurdering: Søker må ha minst fem års relevant yrkespraksis eller skolegang som gir kompetanse som er likeverding med det ordinære opptakskravet innen planteproduksjon og økonomi vurdert opp mot Vg3-nivå og felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram.

Natur- og kulturbasert entreprenørskap inneholder følgende emner:

 • Bedriftsutvikling
 • Næringsutvikling innen natur- og kulturbaserte næringer
 • Tverrfaglig fordypningsoppgave

Studiet planlegges som 1/2-årig fagskole (30 studiepoeng) gjennomført som deltidsstudium over 1 år. Samlingene vil hovedsaklig være på Hvam, med en studietur høsten 2018.

Oppstart høsten 2018, med forbehold om godkjenning av endring til 30 fagskolepoeng. Søknadsfrist 15.april.

Opptakskrav til studiet:

 • Fullført og bestått videregående opplæring innenfor utdanningsprogrammene Naturbruk eller Service og samferdsel.

eller

 • Realkompetansevurdering: Søker må ha minst fem års relevant yrkespraksis og/eller skolegang som gir kompetanse som er likeverdig med det ordinære opptakskravet innen felles allmenne fag tilsvarende læreplanene Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige studieprogram.

Økologisk landbruk inneholder følgende emner:

 • Driftsledelse og økonomi
 • Jord- og plantekultur
 • Husdyrproduksjon
 • Tverrfaglig hovedprosjekt

Studiet tilbys i samarbeid med Sogn Jord- og Hagebruksskule, og 8 av tilsammen ca 20 samlinger vil derfor være i Aurland. Les mer om innholdet i den nedlastbare folderen.

Studiet er 1-årig fagskole (60 studiepoeng) gjennomført som deltidsstudium over 2 år.

Neste oppstart er høsten 2019, med søknadsfrist våren 2019.

Opptakskrav til studiet:

 • Fullført og bestått videregående opplæring innenfor Naturbruksprogrammet, programområdene landbruk, gartnerinæring, anleggsgartnerfaget, hestefaget, naturbruk og reindrift.

eller

 • Realkompetansevurdering: Søker må være over 23 år og ha minst fem års relevant yrkespraksis og/eller skolegang som gir kompetanse som er likeverdig med det ordinære opptakskravet innen felles allmenne fag tilsvarende læreplanene Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige studieprogram.

Kontaktperson 

Teamleder Økologisk landbruk: Bjørg Fritsvold epost: bjorg.fritsvold[@]sfj.no

Samspill mellom dyr og mennesker - dyreassisterte aktiviteter inneholder følgende emner:

(med forbehold om godkjenning fra NOKUT)

 • Innføring i dyreaasisterte intervensjoner
 • Deltakerne i tilbudet
 • Dyrevelferd og -trening
 • Arenaen for, og ledelse av, tilbudet
 • Tverrfaglig hovedprosjekt

Studiet planlegges som 1-årig fagskole (60 studiepoeng) gjennomført som deltidsstudium over 2 år.

Planlagt oppstart 2019.

Opptakskrav til studiet:

Fullført og bestått videregående opplæring innenfor ett av følgende utdanningsprogram: 

 • Naturbruksprogrammet, programområdene landbruk, gartnerinæring, hestefaget, naturbruk, fiske og fangst og reindrift.
 • Helse- og oppvekstfag, programområdene helstearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget.
 • Design og handverk, programområdet aktivitør

eller

 • Realkompetansevurdering: Søker må være 23 år og ha minst fem års relevant yrkespraksis/ relevant utdanning der samspill mellom dyr og mennesker har en sentral rolle i yrkesutøvelsen, samt kompetanse som er likeverdig med det ordinære opptakskravet innen felles allmenne fag tilsvarende læreplanene Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige studieprogram.

Fagskolen

Fagskolen er et tilbud til deg som ønsker mer dybdekunnskap for å utvikle egen eiendom, utvikle deg faglig innenfor landbruk eller studere videre.

Studiet er lagt opp slik at det skal kunne kombineres med en arbeidssituasjon. Det er ca 10 studiesamlinger pr år (8 samlinger à 2 dager og 2 samlinger à 3 dager). Her vil det være mye praktiske øvinger og oppgaveløsninger og undervisning i felt, men også ordinær klasseundervisning. Det vil i tillegg være noe kvelds- og nettundervisning.

Det er obligatoriske oppgaver i alle emner, og en tverrfaglig fordypningsoppgave til slutt.

Søknad

Ordinær søknadsfrist er 15.april.

 • Planteproduksjon og driftsledelse: Kurskode/søkerkode FPS02N
 • Natur- og kulturbasert entreprenørskap: Kurskode/søkerkode FPS04N
 • Økologisk landbruk: Kurskode/søkerkode FPS08N
 • Samspill mellom dyr og mennesker: Nærmere opplysninger om søknadsrutiner kommer.

Les mer om hvordan du kan søke på Fagskolen Innlandet.

For spørsmål om opptakskrav, studiet og gjennomføring, kan du ta kontakt med Hvam vgs.

Studieavgift

Alle studiene har en studieavgift på kr 10.000,- (2.500,- pr. semester). I tillegg kommer utgifter til bøker, reise og opphold på samlingene, egenandel studietur og evt. obligatoriske tilleggskurs (som HMS i landbruket).

Opptakskrav

Ordinært opptakskrav er fullført og bestått videregående opplæring fra relevant utdanningsprogram eller realkompetansevurdering. Nærmere krav er beskrevet under den enkelte studieretning.

Kontaktpersoner

Teamleder Natur- og kulturbasert entreprenørskap : sissel.nordlund@hvam.vgs.no

Teamleder Planteproduksjon og driftsledelse: espen.aasvangen@hvam.vgs.no

Teamleder Økologisk landbruk: Bjorg.Fritsvold@sfj.no