Framtidas agroteknikere utdannes på Hvam

Neste oppstart av fagskolen er høsten 2017, med søknadsfrist 15.april 2017. Du kan velge mellom retningene Planteproduksjon og driftsledelse, Natur- og kulturbasert entreprenørskap og Økologisk landbruk (med forbehold om godkjenning).

Planteproduksjon og driftsledelse inneholder følgende emner:

 • Driftsledelse og økonomi
 • Planteproduksjon
 • Energi og miljø
 • Tverrfaglig fordypningsoppgave

Les mer om innholdet i den nedlastbare folderen.

Natur- og kulturbasert entreprenørskap inneholder følgende emner:

 • Driftsledelse og økonomi
 • Fra idé til bedrift
 • Produksjon av varer og tjenester basert på lokale ressurser
 • Tverrfaglig fordypningsoppgave

Studiet tilbys i samarbeid med Mære landbruksskole. Noen av samlingene kan derfor følges både på Mære og på Hvam. Les mer om innholdet i den nedlastbare folderen.

Økologisk landbruk inneholder følgende emner:

 • Driftsledelse og økonomi
 • Jord- og plantekultur
 • Husdyrproduksjon
 • Tverrfaglig fordypningsoppgave

Studiet tilbys i samarbeid med Sogn Jord- og Hagebruksskule, og 8 av tilsammen ca 20 samlinger vil derfor være i Aurland. Les mer om innholdet i den nedlastbare folderen.

Fagskolen

Fagskolen er et tilbud til deg som ønsker mer dybdekunnskap for å utvikle egen eiendom, utvikle deg faglig innenfor landbruk eller studere videre. Det kreves ikke studiekompetanse for å komme inn, men fullført utdanning innen naturbruksprogrammet (se brosjyren for nærmere informasjon om opptakskrav) eller tilsvarende realkompetanse.

Studiet er lagt opp slik at det skal kunne kombineres med en arbeidssituasjon. Det er 10 studiesamlinger (8 samlinger à 2 dager og 2 samlinger à 3 dager) pr år på Hvam. Her vil det være mye praktiske øvinger og oppgaveløsninger og undervisning i felt, men også ordinær klasseundervisning. Det vil i tillegg være noe kvelds- og nettundervisning.

Det er obligatoriske oppgaver i alle emner, og en tverrfaglig fordypningsoppgave til slutt.

Oppstart

Alle studiene har oppstart september 2017. Samlingene foregår på Hvam/Aurland/Mære. For studiet Økologisk landbruk vil ca 40 % av samlingene foregå ved Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland. For studiet Natur- og kulturbasert entreprenørskap vil noen av samlingene kunne følges som nettbasert gruppeundervisning ved Mære landbruksskole (forbehold om antall studenter).

Tidsplan for samlingene blir lagt ut våren 2017, og sendes til studentene i løpet av juni 2017.

Studiene er 1-årig fagskole gjennomført som deltidsstudium over 2 år

Søknad

Ordinær søknadsfrist er 15.april. Elektronisk søknad sendes via www.vigo.no.

 • Planteproduksjon og driftsledelse: Kurskode/søkerkode FPS02N
 • Natur- og kulturbasert entreprenørskap: Kurskode/søkerkode FPS04N
 • Økologisk landbruk: Kurskode/søkerkode FPS08N

Les mer om hvordan du kan søke på Fagskolen Innlandet.

For spørsmål om opptakskrav, studiet og gjennomføring, kan du ta kontakt med Hvam vgs.

Studieavgift

Alle studiene har en studieavgift på kr 10.000,- (2.500,- pr. semester). I tillegg kommer utgifter til bøker, reise og opphold på samlingene, egenandel studietur og evt. obligatoriske tilleggskurs (som HMS i landbruket).

Opptakskrav

Ordinært opptakskrav er fullført og bestått videregående opplæring fra utdanningsprogrammet naturbruk eller realkompetansevurdering. Se ytterligere informasjon i brosjyrene om eventuelle nærmere krav.