Skolerute for Hvam videregående skole

Skoleåret 2019/2020

Skolestart lærere: 15. august

Skolestart elever: 20. august

Åpen dag: søndag 22. september

Operasjon dagsverk: 31.oktober

S-dager (elevene fri): 15-16. og 19. august, 29. november. En S-dag legges som to halve dager i 2.halvår.

Høstferie: Uke 40 (f.o.m. 30.september t.o.m. 4. oktober)

Juleferie: f.o.m. 23. desember t.o.m. 3. januar (3.januar avspaseres Åpen dag).

Vinterferie: Uke 8 (f.o.m. 17. februar t.o.m. 21. februar)

Påskeferie: f.o.m. 6. april t.o.m. 13. april

Fridager: 1. mai, 21. mai og 1.juni

Siste skoledag: 23. juni

 

Felles skolerute for videregående skoler i Akershus 2018-2021

Aktivitet / Skoleår

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Skolestart 16. august 20. august 18. august
Høstferie Uke 40 Uke 40 Uke 40
Juleferie 24. des - 02. jan 23. des - 01. jan 23. des - 03. jan
Vinterferie Uke 8 Uke 8 Uke 8
Påskeferie 15.-22. april 6.-13. april 29. mars - 5. april
Siste skoledag 21. juni 23. juni 22. juni
Fridager 1. mai
17. mai
30. mai
10. juni
1. mai
17. mai
21. mai
01. juni

1. mai
13. mai
17. mai
24. mai