Jordforbedringsmiddel ut på markedet!

I dag presenterte 2LGE sitt forslag til hvordan Esval Miljøpark kan markedsføre og selge jordforbedringsmiddelet de produserer basert på hageavfall og biorest.

Samarbeid med Esval

Det er sammen med lærer Sissel Nordlund, i faget forvaltning og drift, at elevene i 2LGE de siste tre ukene har jobbet med prosjektet fra Esval Miljøpark. Skolen har i flere år samarbeidet med Esval, og elever har også tidligere jobbet med prosjekter knyttet til bruk av biorest fra biogassanlegget og hageavfall. Oppdraget denne gangen var å foreslå navn og logo, samt komme med innspill omkring hvilket marked produktet kan selges i. Sissel forteller at klassen hennes er svært flinke og kreative, og at de har jobbet ivrig og selvstendig med oppdraget. 

Gartneriet bidrar med kompetanse

Elevene har laget en grundig rapport med forslag til navn og logo for produktet, swot-analyse, vurdering av markedet, verdiløfte og kvalitetskrav. Det er foreløpig en del ubesvarte spørsmål om hvilke egenskaper jordmassen av hageavfall og biorest vil ha. Elevene har derfor fått med seg gartnerileder Oddvar Stø, som skal teste ut jorda og finne bruksområde. Blir det plantejord eller jordforbedring, hvilken struktur har produktet, og hva kan man eventuelt tilsette for å oppnå flere kvaliteter og bruksområder?

Fornøyde tilhørere 

Til presentasjonen var Esval Miljøpark representert med daglig leder Jonny Egil Eriksen, administrasjonsleder Anne Brith Thon og miljøingeniør Birgit Sundal Kjensjord. Fra Nes kommune kom ordfører Grete Sjøli, varaordfører Vivian Wahl og næringsjef Olaf Dønnum. Alle var imponerte over elevenes arbeid og presentasjon, og diskusjonen omkring hvordan jordforbedringsmassen kunne brukes og modifiseres fortsatte blant tilhørerne. Forslaget til navn ("Mijo") og logoen fikk mye skryt, og daglig leder i Esval gledet seg til å presentere rapporten for styret. Det blir spennende å etterhvert få gartneriets resultater på utprøvingen, og følge produktet videre. Elevene har gjort en super jobb så langt!