Hvam i Norgestoppen på melkekvalitet!

Skolen fikk denne uken utdelt hedersbevisningen "Melkespannet" fra TINE, for å ha levert elitemelk uten en eneste feil i 27 år sammenhengende.

Imponerende

Hvam vgs er den første landbruksskolen som mottar denne hedersbevisningen, og TINE sier i en pressemelding at det er ekstra imponerende at en videregående skole klarer å levere elitemelk uavbrutt over en så lang periode. Med mange involverte i driften, både ansatte og elever, skal det veldig lite til før det skjer en glipp som kan gå ut over melkekvaliteten. Leder i fjøset, Lena Løvaas Granli, mener at gode, tydelige rutiner og fokus på hygiene i fjøset er nøkkelen til suksessen. Med mange ulike elever innom, er innarbeiding av gode rutiner en stor og viktig jobb.

Hva er egentlig elitemelk?

TINE kontrollerer den leverte melka fire ganger i måneden for å klassifisere kvaliteten. Blir melka klassifisert som elitemelk, får leverandør et pristillegg på 30 øre pr liter. Kontrollen er omfattende, og analyserer bakterieinnhold, celletall, lukt og smak, frysepunkt, medisinrester, sporer og kjemisk innhold. Det er veldig høye krav, og styreleder i TINE, Trond Reierstad, har nok rett i det han sa i sin tale under utdelingen av Melkespannet 23.april; "Det er nok ikke så mange flere enn melkeprodusentene selv som forstår omfanget av det som er oppnådd".

Takk til alle involverte

Lena var til stede under utdelingen av Melkespannet, sammen med fagarbeider Kjell Iversen. Hun forteller at skolen alltid har hatt utrolig dyktlige folk i fjøset, og hun vil spesielt fremheve Arnfinn Hernes, Roger Otervik og Rolf Johansen, i tillegg til Kjell Iversen som fremdeles jobber ved skolen. Det er ingen tvil om at det var Arnfinn Hernes som satte standarden for den gode jobben som gjøres i fjøset på Hvam videregående skole. 

 

Kontaktperson

Lena Løvaas

Lærer / Leder fjøs

E-post LENA.LOVAAS@hvam.vgs.no

Tlf: 63 91 21 30