Prosjekt bærekraftig vannforbruk

Elevene i 1NAE har i høst jobbet med et tverrfaglig prosjekt i samarbeid med NMBU og Den Naturlige Skolesekken

Rent vann

Elevene tok utgangspunkt i FNs bærekraftsmål nr. 6 om rent vann og sanitærforhold, og skolen som Miljøfyrtårnsertifisert virksomhet.

Bedriftsbesøk

De besøkte Årnes vannverk og fikk se hvor mye teknologi og ressurser som kreves for å oppnå drikkevannskvalitet. På Fjellfoten renseanlegg fikk de se hvordan vannet behandles etter at det er brukt. De undersøkte utfordringer knyttet til vann internasjonalt, og ble presentert for arbeidsmetoder og verktøy brukt i ingeniøryrket.

Begrense vannforbruket

Deretter utviklet elevene egne idéer for å redusere bruken av drikkevann ved Hvam vgs. Forslagene var blant annet endringer i arbeidsrutiner i fjøset, oppsamling og rensing av regnvann til bruk i stall og ridehus, og gjenbruk av vann fra melkerommet i fjøset.

Eget renseanlegg

Energi- og miljøfagselevene bygde et renseanlegg i miniatyr etter eget design, bestående av pumpe, sandfilter og oppsamlingstank, og har gjort forsøk på rensing av vann fra dammen.

Forskningsprosjekt

Anders S. Gåre, doktorgradsstipendiat vad NMBU, forsker på undervisningsopplegget, som ble utviklet i samarbeid med lærere her på Hvam vgs.