Naturbruk og Toppidrett golf for alle inntaksregioner

Naturbruk og Toppidrett golf finnes ikke i alle regioner og kan derfor søkes av alle, uavhengig av bosted.

Nye inntaksregioner i Viken

Det er innført nye inntaksregioner i Viken fylkeskommune, og det skal som hovedregel søkes regionsvis. Endel tilbud finnes ikke i alle regioner, og kan derfor søkes av alle uavhengig av bosted.

Naturbruk og Toppidrett golf

For Hvam videregående skoles del gjelder dette alle tilbud på Naturbruk og Toppidrett golf på Idrettsfag. For disse tilbudene blir alle søkere likestilt i inntaket uavhengig av bosted. Hvam videregående skole har internat med plass til 94 elever.

Ta kontakt

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på telefon 63912100 eller epost post@hvam.vgs.no

Kontaktperson

Per Corneliussen

Per Corneliussen

Rektor

E-post per.corneliussen@hvam.vgs.no