Utvidet frist for å søke lån og stipend i Lånekassen

Studenter på fagskolen får utvidet mulighet til å søke om lån og stipend for vårsemesteret 2020 fra 24. mars til 15. april.

På grunn av koronasituasjonen har Kunnskapsdepartementet besluttet at elever og studenter får mulighet til å søke om lån og stipend fram til 15. april. Fristen for å søke var opprinnelig 15. mars, men søknaden åpner etter planen igjen tirsdag 24. mars.

Elever og studenter ved følgende læresteder har mulighet til å søke om støtte fram til 15. april:

  • Høyere utdanning
  • Fagskole
  • Folkehøgskole
  • Voksenopplæring
  • Videregående opplæring uten ungdomsrett
  • Grunnskoleopplæring for voksne
  • Bibelskole

Les mer på Lånekassens nettside.