Plan for gradvis åpning av skolen

For å kunne ivareta smittevern (som økt avstand og renhold) satser vi på en forsiktig gjenåpning med kombinasjon av fysisk tilstedeværelse og fortsatt digital undervisning. Les mer her.

Forsiktig gjenåpning

Som dere sikkert allerede er kjent med, kunngjorde regjeringen torsdag 7.mai at alle klassetrinn i skolen kan komme tilbake igjen fra mandag 11.mai. Det er allikevel en forutsetning at vi følger de råd og pålegg som er beskrevet i smittevernveilederen for skolen. Dette innebærer blant annet avstand mellom elevene, bare en elev pr. pult og økt renhold. For å kunne ivareta dette satser vi på en forsiktig åpning der det blir en kombinasjon av fysisk tilstedeværelse på skolen, og fortsatt digital undervisning.

Plan for de neste tre ukene (uke 22-24)

Alle klasser har undervisning på skolen 1-3 dager pr. uke. Det kan være ulikt fra fag til fag, og klasse til klasse, hvilket behov en har for fysisk tilstedeværelse.

De dagene elevene er tilbake på skolen, skal de ha hele dager. Dette av hensyn til busstransport. Valg av dager for de enkelte klassene blir også gjort for å unngå fulle busser.

Kantina holder stengt. Alle må ta med niste. Det er kun servering for internatelevene. Det serveres heller ikke mat i gårdsbutikken.

Det er viktig at vi forholder oss til de generelle smittevernreglene. Dersom man selv har symptomer på sykdom skal man ikke møte på skolen. Da kontakter dere avdelingsleder og finner løsninger. F.eks at undervisningen gjennomføres digitalt (på Teams). Elever som er syke skal være hjemme. Blir de syke i løpet av dagen skal de dra hjem.

Se for øvrig oppdatert smittevernveileder på Udir.no

Smittevern

Elever og ansatte skal møte på skolen så lenge de er friske. Dersom en har typiske allergisymptomer (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan man møte på skolen.

Elever og ansatte skal ikke møte på skolen...

 • ved selv milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. De skal i tilfelle holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn
 • dersom de er i isolasjon eller karantene fordi de selv eller noen i husstanden har fått bekreftet covid-19.

Om en elev blir syk i løpet av skoledagen, skal eleven dra hjem. Eleven bør i tilfelle ikke benytte offentlig transport, men bli hentet på skolen. Eleven skal vente på eget rom eller ute der det ikke er andre. Dette gjelder også for ansatte som blir syke.

God hygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Elever og ansatte bør ikke bruke håndsmykker og ringer.

Elever og ansatte skal vaske hender (grundig i minst 20 sekunder):

 • før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • når man kommer til skolen, praksis skal starte med dette
 • etter hosting/nysing
 • før og etter måltider
 • etter man kommer inn fra uteaktivitet
 • etter kontakt med dyr
 • ved synlig skitne hender

Hostehygiene

 • Det anbefales å hoste i tørkepapir som kastes etter bruk. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.
 • Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.

Godt renhold

Det er etablert forsterket renhold på skolen på alle utsatte områder. Begrens persontrafikk til de skolebyggene som er åpnet for det.

Redusert kontakt mellom personer

Redusert kontakt med andre vil minske risiko for smitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme. Opplæring foregår derfor i faste grupper/partier.

 • Håndhilsning og klemming skal unngås.
 • Alle møter på skolen i arbeidsklær, det blir ikke åpne garderober. Arbeidsklær må vaskes jevnlig.
 • Unngå trengsel ved håndvask, dobesøk osv. Vis hensyn ved å vente på tur.
 • Unngå å stå eller sitte tett, og hold minst én meters avstand fra hverandre. Elevers behov for omsorg må ivaretas dersom situasjoner oppstår som tilsier det.
 • Alle må ta et ansvar for at større samlinger skal unngås. Elevene skal ikke omgås andre klasser/partier på skolen når de er her, pauser tas i tilknytning til praksisarena.

Begrense deling av mat og gjenstander:

 • Mat og drikke må tas med hjemmefra og skal ikke deles. Kantina er stengt, og gårdsbutikken har ikke åpent for matservering.
 • Begrens deling av for kjøretøy, arbeidsverktøy og utstyr. Utstyr brukes så langt som mulig kun av en person. Følg instruksjoner om desinfeksjon av flater og utstyr når dette ikke er mulig (f.eks. traktorer, fastmontert utstyr i avdelinger o.l.).

 Transport og skoleskyss:

 • Ruter har gjenåpnet skoleskyssen
 • Se vedlagt pdf med informasjon fra Ruter knyttet til smittevern og skoleskyss
 • Spesialtransporten er varslet om endringene og har justert sine hentetider

Internat

 • Internatet åpner for de resterende elevene som trenger det, fra onsdag 13.mai.
 • Egne rutiner og retningslinjer vil gjelde av smittevernhensyn, elevene det gjelder vil få informasjon om dette ved oppstart.
 • Elevene er forventet å kun benytte internatet i tilknytning til opplæring på skole. Digital opplæring skal følges hjemmefra.

Elevtjenesten

Elevtjenesten vil være tilgjengelig for elever på skolen.

Hanne kan nås på telefon 41 52 32 73
Torhild kan nås på telefon 92 46 65 21

Miljøveileder Ellen kan nås på telefon 95 83 12 08.

Har du digital opplæring hjemme, er du velkommen til å kontakte elevtjenesten digitalt eller per telefon.

Helsesykepleier Vibeke er tilstede på Hvam for elevene:

 • Mandag 08.30-12.00
 • Onsdag 08.30-14.00

Hun kan nås på telefon 47 46 38 46, eller epost til vibeke.bang@nes-ak.kommune.no