Tilleggslån korona for elever

Elever over 18 år, som allerede får lån fra lånekassen, kan få tilleggslån.

Studenter og elever som har hatt nedgang i inntekten på grunn av koronasituasjonen i hele eller deler av perioden mellom 1.mars og 15.juni, kan ha rett til et tilleggslån.

Enkelte elever i videregående opplæring kan få et tilleggslån på 13 000 kroner. Dette gjelder elever som er 18 år eller eldre, og som allerede får lån.

Søkndsfristen for å søke om tilleggslånet er 15.juni 2020

På Lånekassens nettsider finner dere mer informasjon om tilleggslånet.

Kontaktperson

Torhild Bjørnstad

Torhild Cecilie Bjørnstad

Karriereveileder

E-post Torhild.Cecilie.Bjornstad@hvam.vgs.no

Tlf: 63912180 / 41218732