Elevdemokrati

Hver klasse velger elevrådsrepresentant og elevverneombud. Disse skal ta vare på læringsmiljøet og det psykososiale miljøet i klassen, og ellers være talspersoner for klassen.

Elevene har også representasjon i skolemiljøutvalget, og leder og nestleder i elevrådet sitter i skoleutvalget for Hvam vgs.

Elevrådseminar og fylkeselevråd

Hver høst arrangerer skolen et seminar for alle elevrådsrepresentantene. Her har vi også eksterne forelesere som orienterer om elevrådsarbeid og andre aktuelle temaer. Hvam vgs har også representanter i fylkeselevrådet, og er jevnlig på møter i regi av Akershus fylkeskommune.

 

 

Kontaktperson

Elevråd Hvam vgs

E-post elevrad@hvam.vgs.no