Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen gir deg mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen du går på enda bedre.

Elevundersøkelsen skal gjennomføres i alle klasser i uke 46

Les dette før du svarer:

Svarene fra Elevundersøkelsen kan brukes av forskere. Vi viser også noen av svarene på nettsiden «Skoleporten». Det er frivillig for deg å svare på Elevundersøkelsen, men vi håper du vil delta slik at skolen kan bli bedre. Du kan hoppe over spørsmål du ikke ønsker å svare på. Vi tar godt vare på svarene dine

Når du svarer på spørsmålene i Elevundersøkelsen, skriver du ikke inn navnet ditt. Verken skolen, fylkeskommunen eller staten kan se hva du har svart. Utdannings-direktoratet har ansvaret for at svarene du gir på Elevundersøkelsen lagres og blir brukt på riktig måte.

Svare på undersøkelsen :

 Logg inn for å svare på undersøkelsen her.