Lån og stipend

Alle i videregående opplæring kan søke om lån og stipend.

Ved skolestart, eller når du har tatt imot skoleplass for året, kan du gå inn på Lånekassens hjemmesider og søke om lån eller stipend via elektronisk søknadsskjema.

Du registrerer deg og logger på med min-ID – kodene som du skal ha fått tilsendt i posten. Har du ikke tatt vare på disse kodene så må du bestille nye fra minID.no.

Utstyrsstipend

Alle vil få innvilget utstyrsstipendet. Dette stipendet er ikke behovsprøvet. Det er en engangsutbetaling og størrelsen på stipendet er avhengig av utdanningsprogram. Disse tallene er fra skoleåret 2017-2018:

  • Idrettsfag : 3750,- kroner
  • Naturbruk : 2245,- kroner
  • Medier og kommunikasjon : 1014,- kroner

Andre typer lån og stipend behandles individuelt på bakgrunn av elevens og foreldres inntekt og sivilstatus.

Borteboerstipend

Elever som må bo borte under skolegangen kan få bostipend. Dette stipendet er ikke behovsprøvet. Bostipendet utgjør 4359,- kroner per måned (skoleåret 2017-2018).

Dette stipendet kan det søkes om dersom foreldrehjemmet ligger mer enn 40 km fra skolen eller samlet reisetid med offentlig kommunikasjon mellom foreldrehjem og skole, tur/retur, er tre timer eller mer. (Du må selv dokumentere reisetiden).

Dersom du av spesielle årsaker ikke kan bo hjemme, kreves det dokumentasjon på dette fra annen offentlig instans, som for eksempel PPT, barnevern el. Dette må sendes lånekassen direkte. Alle meldinger/beskjeder fra Lånekassen går direkte til deg.

Grunnstipend/lån

Elever som har foreldre med lav inntekt og formue kan få grunnstipend/lån. Dette er behovsprøvet, og er på enten 1055,-, 2109,- eller 3167,- kroner per måned skoleåret 2017-2018.

Kan du miste retten til stipend?

Hvis du har oppgitt feil informasjon i stipendsøknaden din kan du miste retten til stipend. Det samme gjelder hvis du har mer enn 20 dager ureglementert fravær per termin. Skolen plikter å melde inn dette til lånekassen.

Hvis du endrer eller avbryter utdanningen din vil også utbetalingene enten endres eller opphøre.

Hvordan søke?

Du kan søke stipend/lån ved å logge deg inn på www.vigo.no eller www.lanekassen.no.

I begge tifellene må du bruke kodene til MinID for å logge deg inn. Du kan ikke søke om stipend/lån før du har takket ja til endelig skoleplass. Ikke venteplass.

Kilde: Lånekassen og MinID