PC-Mac-ordning i Akershus fylkeskommune

Alle elever i de videregående skolene i Akershus skal ha en bærbar datamaskin. Elevene bruker sine private datamaskiner, og du som skal begynne i Vg1 må selv sørge for å skaffe deg en datamaskin til skolestart.

Du kan bruke den datamaskinen du har fra før, kjøpe en gjennom en vanlig forhandler, eller bestille en subsidiert datamaskin gjennom fylkeskommunens innkjøpsavtaler.

Du kan benytte enhver datamaskin som oppfyller minstekravene:

  • Datamaskinen må ha antivirusprogram.
  • Datamakinen må kunne produsere og levere inn oppgaver i formater som er lesbare for læreren. Du får tilbud om gratis installasjon av Office-pakken når du begynner på skolen.
  • Datamaskinen må fungere når du arbeider i læringsplattformen itslearning.
  • Datamaskinen må fungere uten internettilkobling. Det utelukker for eksempel Chromebook.

Dersom datamaskinen din ikke fungerer til det som er forventet, kan skolen kreve at du kjøper en standard-PC til bruk i opplæringen.

Hva slags datamaskin bør du velge?

Her på Hvam kreves ikke mer enn minstekravene på studieretningene Idrettsfag og Naturbruk.

NB! Elever som velger Naturbruk med fordypning i hest- og hovslagerfag 2. året anbefaler vi å kjøpe PC i stedet for MAC her ved Hvam videregående skole.  Årsaken er at man bruker et program i undervisningen det andre året som heter PC Horse og som ikke finnes for MAC.  Og man klarer seg med den rimeligste PC'en til dette formålet og annet skolerelatert arbeid.

På Medier og kommunikasjon må du ha en PC eller Mac som har gode nok egenskaper til å kjøre fagspesifikke mk-programmer. Det er i tillegg nødvendig med et eksternt lagringsmedium som har USB 3.0 (eller 2.0) og ikke trenger ekstern strømforsyning.

Har du behov for pedagogisk støtte / spesialprogramvare (f.eks lydbøker fra statped) bør du benytte PC, da noen spesialprogrammer har problemer med å fungere på Mac.

Du kan lese mer om PC-ordningen i denne brosjyren eller på fylkeskommunens nettsider.

Kontaktperson

Gunnar Tyholdt

IKT ansvarlig

E-post gunnar.tyholdt@hvam.vgs.no

Tlf: 63912146