Særskilt språkopplæring for språklige minoriteter

Dersom du har et annet morsmål enn norsk eller samisk, har du rett til særskilt norskopplæring inntil du har tilstrekkelig ferdighet i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen.

Kartlegging

Skolen kartlegger norskkunnskapene dine før det blir gjort vedtak om særskilt språkopplæring. Kartlegging skal også foregå underveis i opplæringen slik at det kan fastsettes når du kan gå over til den vanlige opplæringen.

Les mer om særskilt språkopplæring på vilbli.no.

Information conserning the right to adapted language: 

Read information in other languages under the menu "filer".