Historien om Hvam

Hvam videregående skole fylte 100 år i 2011. Men historien om Hvam kan vi spore helt tilbake til bronsealderen!

Hvam ble ryddet som gård i løpet av eldre jernalder, men området omkring kan ha vært brukt av jordbruksfolk alt i bronsealderen. Gården ble sannsynligvis først etablert der hvor skolen ligger nå, men senere delt i to, med Store Hvam på østsiden og Lille Hvam på vestsiden av "hvammen". Senere ble det skilt fra en tredje gård, som fikk navnet Tomter.

Akershus Amt kjøpte Tomter gård, med 900 dekar innmark, 1.800 dekar skog og fire husmannsplasser, for 55.000,- i 1909 for å etablerte landbruksskole her. Gården hadde vært ubebodd lenge og husene var i elendig stand. Arnstein Arneberg ble engasjert som arkitekt, og fikk oppdraget med å tegne nye skolebygninger. Den karakteristiske Tårnbygningen har blitt skolens stolte landemerke. I november 1911 åpnet skolen, og de første elevene kunne flytte inn.

Kilde:

Hvam videregående skole 100 år : Framtidsrettet utdanning i et grønt miljø / av Kjell Aasum. - Romeriksforlaget, 2011. - 256 s. kol.ill.

Boka gir en grundig innføring i skolens historie, og presenterer mangfoldet og livet på skolen i dag. Boka kan lånes på skolebiblioteket.