Rektor og ledelse

Ledergruppa ved skolen består av:

Per Corneliussen : Rektor

Jan Olav Christensen : Assisterende rektor

Janniche Langseth : Studieleder

Bjørn-Terje Mellesdal : Administrasjonsleder

Oddbjørg Reset : Avdelingsleder Fellesfag/realister

Olav Haugen: Avdelingsleder Idrettsfag

Erlend Risvik Paulsen : Avdelingsleder Medier og kommunikasjon og Fellesfag/filologer

Linn Gjellesvik Andresen : Avdelingsleder Naturbruk

Marianne Ingrid Fjellestad: Avdelingsleder Tilrettelagt opplæring