Hvam videregående skole er et sertifisert miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en miljøsertifiseringsordning for offentlige og private bedrifter, og sertifiseringen gjøres av Stiftelsen Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en videreføring av prosjektet Bærekraftige lokalsamfunn i Kristiansand kommune, som en oppfølging av Rio-konferansen i 1992. Der ble Agenda 21 vedtatt som en oppfordring til alle verdens lokalsamfunn om å lage lokale handlingsplaner om bærekraftig utvikling og miljø.

Stiftelsen i dens nåværende form ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning, blant disse NHO, LO, VIRKE, KS og flere kommuner.

Sertifiseringen skal medvirke til at bedrifter reduserer sin totale belastning på miljøet og bedrer sitt arbeidsmiljø, og stiftelsens mål er at flest mulig små og mellomstore bedrifter i både privat og offentlig sektor skal sertifiseres.

Hvam videregående skole som miljøfyrtårn

Som miljøfyrtårn rapporterer vi årlig inn statistikk over energiforbruk, avfallshåndtering, fravær, transport, og innkjøp. Vi forplikter oss også til å utarbeide rutiner for disse områdene, og til å arbeide for å årlig forbedre våre miljøprestasjoner.

Avfallshåndtering

For Hvam har det store fokuset de siste to årene vært avfallshåndtering. Sorteringen fungerer godt på deler av bruket, og store leveranser av landbruksplast, trevirke og papir gjør at sorteringsgraden de to siste årene har vært 64 og 65%. Dette betyr at 65% av avfallet leveres som sortert avfall, mens 35% leveres som usortert restavfall.

Vi ser at det er et stort forbedringspotensiale i forhold til våre sorteringsstasjoner inne i undervisningsbygningene. Der ligger ansvaret for sorteringen på hver enkelt elev og lærer, og andelen feilsortert avfall her er stor. Utfordringen er å få alle med på å dra i samme retning, og å gjøre sorteringsordningen så brukervennlig som mulig.

Sykle-til-jobb-kampanje

Som et tiltak for å redusere utslipp og med folkehelsa i tankene hadde vi i høst en sykle til jobb-kampanje for de ansatte. Deltakerne syklet til sammen 917,5km, som omtrent tilsvarer avstanden Årnes – Mo i Rana. Planen er å få en tilsvarende kampanje for elevene.

Sortering av matavfall

Som internatskole har vi behov for et stort kjøkken som også fungerer som skolens kantine. Kjøkkenpersonalet har sørget for en økt mengde økologiske og ellers miljømerkede varer i maten som serveres. Sorteringen av matavfall på kjøkkenet øker også sorteringsgraden på avfallet vi leverer.

Gårdsbutikken

Beite gårdsbutikk har en stor andel lokal og kortreist mat, samt mange økologiske matvarer.

Ladestasjon

Siden stadig flere kjører elbil i dag er vi også i dialog med Akershus fylkeskommune om å få installert en ladestasjon.

Mer miljøvennlige løsninger

Det er mange sider ved miljøarbeid som er krevende å jobbe med som en offentlig bedrift da man må forholde seg til rammeavtaler som inngås høyere opp i systemet. Våre oppgaver blir da å gjøre som best vi kan innenfor disse rammene, og påvirke systemet til å tilrettelegge for mer miljøvennlige løsninger.

Kontaktperson

Lars-Erik Berg

Lærer - permisjon

E-post Lars-Erik.Berg@hvam.vgs.no

Tlf: 63912110