Arbeid med klima og miljø ved Hvam videregående

Hvam har vært sertifisert Miljøfyrtårn siden 2013. Sertifiseringen skal medvirke til at bedrifter reduserer sin totale belastning på miljøet og bedrer sitt arbeidsmiljø, og Stiftelsen Miljøfyrtårns mål er at flest mulig små og mellomstore bedrifter i både privat og offentlig sektor skal sertifiseres.

Klima, miljø og bærekraftig utvikling i undervisning

Vi har hatt ekstra fokus på klima og bærekraftig utvikling i undervisning på alle studieretninger i senere tid. Vi gjennomførte en grønn Innovasjonscamp i desember 2018 i samarbeid med Ungt Entreprenørskap og Ragn Sells, hvor alle elever og lærere brukte to dager på å komme med forslag til tiltak vi kunne gjøre for å drive skolen mer bærekraftig.

I desember 2019 hadde vi en fagdag for VG1 i samarbeid med FN-sambandet, med fokus på klima og bærekraftig utvikling. FN-sambandet stilte med foredragsholdere. Alle elevene gjennomførte Handelsspillet, hvor de fikk erfare hvor urettferdig ressurser, kunnskap og teknologi er fordelt i verden.

Våre elever på naturbruk med energi- og miljøfag har et spesielt fokus på disse temaene.
Høsten 2019 var VG1 energi- og miljø og VG1 dyrekunnskap med på et prosjekt om bærekraftig vannforbruk i samarbeid med NMBU og Den Naturlige Skolesekken. De lærte om vannbehandling, utfordringer knyttet til vannressurser omkring i verden, og undersøkte selv Hvam sitt vannforbruk. De kom deretter med forslag til tiltak for å bruke mindre drikkevann. Elevene på energi- og miljøfag designet og lagde sitt eget lille renseanlegg for å kunne ta i bruk vann fra dammen til ulike formål.
Elevene på VG2 holder for tiden på med produksjon av biobrensler, både flis fra skog og biodiesel fra brukt frityrolje. Tidligere i høst har de bygget varmkompostbinger. De har også designet og bygget sin egen solfanger med akkumulatortank og plantet energiskog.
Elever på VG3 gjorde forsøk i drivhus med Mijo kompostjord fra Esval som erstatning for torvjord.

For naturbrukselevene investerer vi også i GPS-styring av traktor som skal redusere overlapping i kjøring på jordet, og dermed føre til redusert forbruk av diesel og sprøytemidler.

Kantina og gårdsbutikken

Kantina har stadig økende andel økologiske og kortreiste råvarer. Vi produserer mye grønnsaker på skolen som brukes i kantina. Mer kortreist får det ikke blitt! Vi ser for tiden på alternativer til engangsartikler i kantina.
Gårdsbutikken har et godt utvalg kortreiste og økologiske produkter. Vi selger her også en del egenproduserte varer, som grønnsaker og egg, samt geléer, syltetøy, syltede grønnsaker og urtesalt.

Gårdsdrift

Vi jobber med å få på plass avtale og plan for levering av husdyrgjødsel til produksjon av biogass ved Romerike Biogassanlegg. Det hentes biogass ut av gjødsla, mens næringsstoffene kommer tilbake i form av biorest som vi skal gjødsle med.
Det gjøres feltforsøk med biokull i samarbeid med Esval.

Kjøretøy og transport

Våre aktiviteter krever en del transport av elever og utstyr. Vi har nylig gått til innkjøp av to elektriske gatorer som brukes i undervisning på naturbruk, spesielt på anleggsgartnerfag og tilrettelagt opplæring.
Vi jobber også med å få kjøpt inn utslippsfrie kjøretøy for persontransport, blant annet elektrisk 9-seter.
Vi har fått ladestasjon med uttak til to el-biler.

Avfall

Vi har leid inn avfallskomprimator slik at antall tømminger kan reduseres. Mengden avfall vi leverer totalt synker årlig. Vi jobber ellers med å få opp sorteringsgraden. En elevbedrift fra media og kommunikasjon designet nye fronter til våre sorteringsstasjoner for å gjøre jobben enklere for brukerne.

Kontaktperson

Lars-Erik Berg

Lærer

E-post Lars-Erik.Berg@hvam.vgs.no

Tlf: 63912110