Skoleprogrammet VIP

VIP er et tiltak som retter seg mot Vg1-elever i videregående skole. Hovedmålet med programmet er å gjøre elevene bedre rustet til å ta vare på egen psykiske helse, og bli oppmerksomme på hvor man kan søke hjelp.

Gjennomføring

Alle Vg1-klassene skal gjennomføre VIP-programmet i løpet av høstsemesteret. Første del av programmet (ca to skoletimer) gjennomføres i regi av kontaktlærer, og noen ganger i samarbeid med miljøarbeider. Andre runde (ca en skoletime) gjennomføres sammen med helsesøster.

Vil du vite mer?

Du kan lese mer om Skoleprogrammet VIP på Vestre Vikens nettsider.

Kontaktperson