Skoleprogrammet VIP

VIP er et tiltak som retter seg mot Vg1-elever i videregående skole. Hovedmålet med programmet er å gjøre elevene bedre rustet til å ta vare på egen psykiske helse, og bli oppmerksomme på hvor man kan søke hjelp.

Gjennomføring

Alle Vg1-klassene skal gjennomføre VIP-programmet i løpet av høstsemesteret. Første del av programmet (ca to skoletimer) gjennomføres i regi av kontaktlærer, og noen ganger i samarbeid med miljøarbeider. Andre runde (ca en skoletime) gjennomføres sammen med helsesøster.

Vil du vite mer?

Du kan lese mer om Skoleprogrammet VIP på Vestre Vikens nettsider.

Kontaktperson

Hege Iren Myhrer

Miljøarbeider

E-post Hege.Iren.Myhrer@hvam.vgs.no

Tlf: 95831208