Hvam Agroutvikling

Hvam Agroutvikling er en avdeling under Hvam videregående skole som arbeider med skole- og næringsutvikling innenfor landbruksområdet.

Vi samarbeider med skolens øvrige ansatte, offentlige etater og næringens organisasjoner.

Som prosjekt startet vi i juni 2008 og ble avsluttet 31.12.2010. Akershus Fylkeskommune vedtok da å videreføre arbeidet som en egen enhet (Hvam Agroutvikling) under Hvam videregående skole.

Hvam Agroutvikling skal;

- ivareta fylkeskommunens oppgaver innen rerkuttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket

- være et senter for utvikling og gjennomføring av kompetanse- og utviklingsprosjekter

Vi har våre kontorer ved Grønt Fagsenter Hvam, Hvamsvegen 696.