Idrettsfag Vg2 [Hopp til innhold]

Idrettsfag Vg2

Vg2 Idrettsfag byr på videre fordypning i idrettene, både teoretisk og praktisk, med to nye programfag: treningsledelse og idrett og samfunn.

           

Treningsledelse

Treningsledelse tar for seg trener- og lederrollen og grunnprinsippene for instruksjon og ledelse. Metodene anvendes i praksis med egne elever og på barneskoler og SFO. Å opparbeide seg erfaring med veiledning og tilbakemelding til utøvere er sentralt.

Idrett og samfunn

I faget idrett og samfunn ser vi på hvordan idrettsaktiviteter er finansiert og organisert, idrettens historiske utvikling og dagsaktuelle tema om idrett.

Aktivitetslære

Faget aktivitetslære på Vg2 inneholder mange varierte aktiviteter, bl.a. volleyball, langrenn, grunnopplæring i golf og basistrening i forhold til valgt idrettsaktivitet. Vi drar på tur også på Vg2, da er vi på en høyfjellstur med ulike aktiviteter som fisking, orientering, topptur, rafting m.m.

Fag og timefordeling Vg2 (timer pr. uke):

Fellesfag: norsk (3), matematikk 2P (4), fremmedspråk (3), samfunnsfag (3), geografi (2), historie (2).

Felles programfag: aktivitetslære (5), treningslære (3), treningsledelse (2), idrett og samfunn (2).

Valgfrie programfag: breddeidrett (5) eller toppidrett (5).

 

Elever som har matematikk R1 fra Vg1, kan fortsette med R2 på Vg2.

Elever som kun har hatt engelsk på ungdomsskolen, må ha fremmedspråk alle tre årene på videregående.