Idrettsfag med golf Vg1 [Hopp til innhold]

Idrettsfag med golf Vg1

Har du ambisjoner om å utvikle deg som golfspiller, og samtidig ønsker generell studiekompetanse, er idrettsfag med golf et godt tilbud til deg!

     

Fasiliteter

Hvam videregående skole tilbyr Norges beste fasiliteter for å utvikle toppspillere på nasjonalt/internasjonalt nivå. Vi samarbeider med RKS Østlandet, og som en del av skolens treningstilbud inviterer vi jevnlig topptrenere og foredragsholdere fra golfmiljøet inn i undervisningen.

I 2016 åpnet vi vår nye 9-hulls golfbane med alle fasiliteter, som elevene disponerer. I tillegg har de fri tilgang til fire golfsimulatorer. For svinganalyse har skolen bygd opp et svingstudio med Trackman og Swing Catalyst.

Individuell treningsplan

Skolen har som hovedmål å utvikle selvstendige utøvere, som på sikt klarer å utvikle de egenskapene som trengs for å nå sitt toppnivå. Når vi planlegger og gjennomfører treningen,har vi følgende fokusområder i talentutviklingen:

  • Ferdighetsutvikling
  • Mål og handlingsplan
  • Svinganalyse
  • Treningsplanlegging
  • Golftester
  • Fysisk trening med tester
  • Elevene oppnår trener-1 i golf

Fag og timefordeling Vg1 idrettsfag (timer pr uke)

Fellesfag: norsk (4), matematikk (5), naturfag (5), engelsk (5), fremmedspråk (tysk/spansk) (4)

Felles programfag: aktivitetslære (5), treningslære (2)

Programfag: toppidrett golf (5)

Elevene på toppidrett golf går i samme klasse som de øvrige elevene på idrett, og har fellesfag og felles programfag sammen med dem. For mer info om felles programfag, se på siden Idrettsfag vg1.

Dersom du har matematikk 1T fra ungdomsskolen, kan du fortsette med R1 og R2 på videregående.

Fremmedspråk

Elever som ikke har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen må ha dette alle 3 årene på videregående. Vi tilrettelegger slik at du allikevel kan få valgfritt programfag toppidrett, i tillegg til fremmedspråket, på Vg3.