Medier og kommunikasjon [Hopp til innhold]

Medier og kommunikasjon

Utdanningsprogrammet for Medier og kommunikasjon tilbyr stor faglig bredde, oppdatert utstyr og et inspirerende læringsmiljø. Fra høsten 2016 blir MK studieforberedende.

Medier og kommunikasjon (MK) spenner over flere fagfelt og åpner porten til mange spennende yrkes- og utdanningsveier. MK passer for elever som vil utvikle seg innen film, grafisk design, foto, lyd, web, journalistikk og reklame, og som vil ha god allmenn utdannelse og studiekompetanse med vekt på mediekunnskaper.

Skapende prosjekter

MK på Hvam tilbyr en aktiv og variert skolehverdag. Elevene lærer å arbeide kreativt, alene eller sammen med andre. Man bør like å kommunisere, muntlig og skriftlig, og være interessert i bruk av data. I tillegg er det viktig å ha evne til kritisk tenkning, være fleksibel, selvstendig og kunne samarbeide.

Undervisningen på MK er ofte lagt opp som prosjekter over en eller flere uker. Det er for eksempel film, webdesign, artikler og layout for avis eller magasin. Elevene lager også radio- eller TV-programmer, både individuelt og i grupper. Prosjektarbeid stiller krav til selvstendighet. Man må kunne jobbe disiplinert, utnytte tiden og ta hensyn til andre.

Elevene får god og systematisk opplæring i aktuell programvare, men hverdagen på MK er langt fra bare digital. Elevene lærer å lage manus for film og lyd, tegne skisser under utformingen av et arbeid og legge planer for hvordan en oppgave bør løses innen en tidsfrist. Elevene lærer å tenke visuelt, og å planlegge og produsere medieprodukter med et bevisst budskap rettet mot en målgruppe. Produksjonsutstyr for film og TV, foto og lyd får man også mye trening i å bruke. Skolen har to studioer for film/TV/foto og lyd. Det er også mulighet for ekskursjoner. De siste årene har elevene på Vg1 og Vg2 fått mulighet til å delta på Amandus-festivalen på Lillehammer, og elevene på Vg3 har gjennomført studieturer til London med mye spennende faglig innhold.

Bransjetilpasset utstyr

MK-elevene på Hvam vgs. får tilgang til det beste av teknisk utstyr for alle mediegenre.

Les mer om denne studieretningen på vilbli.no.