Medier og kommunikasjon [Hopp til innhold]

Medier og kommunikasjon

Kritisk tenking og tverrfaglighet står i fokus på utdanningsprogrammet for Medier og kommunikasjon. Vi tilbyr stor faglig bredde, oppdatert utstyrspark, og et inspirerende og kreativt læringsmiljø på veien til generell studiekompetanse.

Medier og kommunikasjon (MK) spenner over flere fagfelt og åpner porten til mange spennende yrkes- og utdanningsveier. MK passer for elever som vil utvikle seg innen film, grafisk design, foto, lyd, web, journalistikk og reklame, og som vil ha god allmenn utdannelse og studiekompetanse med vekt på mediekunnskaper.

Samskapende prosjekter

MK på Hvam tilbyr en aktiv og variert skolehverdag. Elevene lærer å arbeide kreativt, alene eller sammen med andre. Man bør like å kommunisere, muntlig og skriftlig, og være interessert i bruk av data. I tillegg er det viktig å ha evne til kritisk tenkning, være fleksibel, selvstendig og kunne samarbeide.

Undervisningen på MK er ofte lagt opp som prosjekter over en eller flere uker. Det er for eksempel film, webdesign, artikler og layout for avis eller magasin. Elevene lager også radio- eller TV-programmer, både individuelt og i grupper. Prosjektarbeid stiller krav til selvstendighet. Man må kunne jobbe disiplinert, utnytte tiden og ta hensyn til andre.

Det er også mulighet for ekskursjoner av kortere eller lengre varighet. Vi besøker ofte ulike utstillinger eller Tv-innspillinger for å lære hvordan dette foregår i praksis. I tillegg starter Vg3-klassen ofte ungdomsbedrift, og overskuddet herfra gir muligheter til å planlegge lengre ekskusjoner, som for eksempel deltakelse på Amandus-festivalen i Lillehammer.

Bransjetilpasset utstyr

MK-elevene på Hvam får tilgang til det beste av teknisk utstyr for alle mediegenre, og får installert aktuell programvare for grafisk design, foto, film, radio og journalistikk på sine maskiner. I tillegg får elevene god og systematisk opplæring i aktuell programvare, men hverdagen på MK er langt fra bare digital.

Elevene lærer å lage manus for film og lyd, tegne skisser under utformingen av et arbeid, og legge planer for hvordan en oppgave bør løses innen en tidsfrist. elevene lærer å tenke visuelt, og å planlegge og produsere medieprodukter med et bevisst budskap rettet mot en målgruppe. Produksjonsutstyr for film og TV, foto og lyd får man også mye trening i å bruke. Skolen har to studioer for film/TV/foto og lyd. Elevene våre har tilgang til studioene og muligheten til å låne utstyr på fritiden.

Stor valgfrihet

Prosjektbasert undervisning gir muligheten for å få en bred mediefaglig kompetanse, utøve kritisk tenking og bruke et tverrfaglig blikk, men elevene kan også jobbe mye innenfor et av favorittområdene grafisk, bilde, lyd eller journalistikk. På Vg2 og Vg3 får også elevene 5 og 10 timer valgfrie programfag.

 

Les mer om MK på vilbli.no

Kontaktpersoner

Erland

Erlend Risvik Paulsen

Avdelingsleder fellesfag filologer og medier- og kommunikasjon

E-post erlend.risvik.paulsen@hvam.vgs.no

Tlf: 63 91 21 56

Rune Valle

Lærer

E-post Rune.Valle@hvam.vgs.no

Tlf: 63 91 21 29

Olaf Grimstad

Olaf Kåre Grimstad

Lærer

E-post Olaf.Kare.Grimstad@hvam.vgs.no

Tlf: 63912129

Tove Susann Heiberg

Lærer

E-post Tove.Susann.Heiberg@hvam.vgs.no

Tlf: 63912129

Paul Joseph Mc Kenna

Lærer

E-post Paul.Joseph.Mc.Kenna@hvam.vgs.no

Tlf: 63912129