Medier og kommunikasjon Vg3 [Hopp til innhold]

Medier og kommunikasjon Vg3

Fag og timefordeling Vg3 (timer pr uke):

Fellesfag (15): historie (4), norsk (6), religion og etikk (3), kroppsøving (2).

Felles programfag (10): mediesamfunnet 3 (5) og medieuttrykk 3 (5).

Valgfrie programfag (10): Videre spesialisering i mediefag.

Hadde du ikke fremmedspråk på ungdomstrinnet, må du ta fremmedspråk nivå II (med 5 timer i uka) som fellesfag, og du har ikke plass til mer enn 5 timer valgfritt programfag på Vg3.