Heste- og hovslagerfag Vg2

Heste- og hovslagerfag passer for deg som har et godt lag med dyr, og ønsker å jobbe med hester.

  HH02  HH01  HH03

Det meste av skoledagen tilbringes i stallen, med bl.a. foring, stell og trening av hestene. Skolen har egen stall med mange ulike hesteraser, og en ny ridehall som brukes mye i undervisningen.

I faget Prosjekt til fordypning foregår opplæringen i ulike hestebedrifter, slik at elevene får innsikt og bred erfaring med ulike deler av hestefaget.

Yrkeskompetanse eller studiekompetanse?

Etter andreåret kan du velge å jobbe to år i bedrift som lærling, før du går opp til en fagprøve, enten i Hestefag eller Hovslagerfag. Du har også mulighet til å oppnå studiekompetanse ved å ta et studieforberedende tredjeår med stort fokus på teoretiske fag (her på Hvam tilbyr vi påbyggsåret Naturbruk (studieforberedende)).

Fag- og timefordeling Vg2 (oppgitt i uketimer à 45 min):

Fellesfag: Samfunnsfag (3), norsk (2), engelsk (2), kroppsøving (2).

Felles programfag: Aktiviteter med hest (5), hest og hestehold (6), stalldrift (6).

Yrkesfaglig fordypning (9) : Opplæringen organiseres i praksisdager og praksisuker fordelt gjennom året.