Landbruk Vg3

Når du fullfører Landbruk Vg3, får du yrkestittelen agronom.

Ikon04Ikon05Ikon07

Opplæringen legger til rette for at du skal utvikle ferdigheter basert på fagkunnskap og forståelse for natur- og ressursforvaltning, slik at du skal kunne planlegge, utføre og lede arbeidsoppgaver knytta til næringen.

Fag- og timefordeling Vg3 (timer à 45 min pr. uke):

Fellesfag: Kroppsøving (2)

Felles programfag: Gårdsdrift (6), plante- og husdyrproduksjon (12), utmark og kulturlandskap (5)

Valgfrie programfag : Traktor og maskiner (5), økonomi og driftsledelse (5)