Landbruk og gartnernæring Vg2

Dersom du liker utearbeid, er opptatt av natur og dyr, er nøyaktig og praktisk anlagt, kan agronomutdannelse være noe for deg.

  Ikon06  Ikon04  Ikon07

På Vg2 Landbruk og gartnernæring jobber elevene i stor grad praktisk, og blir nærmere kjent med skolens allsidige gårdsdrift. I faget Yrkesfaglig fordypning utplasseres elevene i perioder i gårdsbruk/bedrifter i nærmiljøet.

Etter Vg2 Landbruk og gartnernæring kan du fortsette med Vg3 Landbruk, som gir deg yrkestittelen agronom. Du kan også velge å heller ta et tredje år med fokus på teorifag, for å oppnå studiekompetanse (her på Hvam tilbyr vi studieforberedende naturbruk).

Vg3 Gartnernæring, tredjeåret som gir deg yrkeskompetanse til gartnerfaget, tilbys dessverre ikke i Akershus.

Fag- og timefordeling (oppgitt i uketimer à 45 min):

Fellesfag (9 t i uka): Samfunnsfag (3), norsk (2), engelsk (2) og kroppsøving (2).

Felles programfag (17 timer i uka): Forvaltning og drift (7) og produksjon og tjenesteyting (10).

Yrkesfaglig fordypning: (253 t pr skoleår): Utplassering i gårdsbruk/bedrift i flere perioder i løpet av året.