Landbruk og garnernæring med dyrekunnskap, studiekompetanse, 3-årig Vg2

En spennende vei til høyere utdanning med fokus på realfag og variert undervisning med ulike dyreslag.

Nye programfag på Vg2 er produksjon og tjenesteyting og forvaltning og drift. Vi integrerer entreprenørskap som en metode i undervisningen dette året, og elevene samarbeider om å lage en ungdomsbedrift.

Fag og timefordeling vg2 (oppgitt i uketimer á 45 min):

Fellesfag: Norsk (2), engelsk (2), samfunnsfag (3), kroppsøving (2)

Felles programfag: Matematikk R1 (5), kjemi 1 (5), produksjon og tjenesteyting (10), forvaltning og drift (7).