Landbruk og gartnernæring med energi- og miljøfag, studiekompetanse, 3-årig Vg2

På vg2 fortsetter fokus med fordypning i realfag, kombinert med praktiske øvelser.

  Knapp03  Ikon04

Nye programfag på Vg2 er produksjon og tjenesteyting og forvaltning og drift. Vi integrerer entreprenørskap som en metode i undervisningen dette året, og elevene samarbeider om å lage en ungdomsbedrift.

Fag og timefordeling vg2 (oppgitt i uketimer à 45 min):

Fellesfag: Norsk (2), engelsk (2), samfunnsfag (3), kroppsøving (2)

Felles programfag: Matematikk R1 (5), kjemi 1 (5), produksjon og tjenesteyting (10), forvaltning og drift (7).