Landbruk og gartnernæring med opplæring i utlandet Vg2

Nå kan elever på naturbruk ta hele Vg2 ved vår samarbeidsskole Askham Bryan College like utenfor York, England. Erfaring fra et skoleår i utlandet gir deg mulighet til å utvikle deg som person, og er en fordel i videre studier og jobb.

Du kan søke om å fordype deg i ett av følgende hovedemner/programområder:

 • Animal Management (dyrekunnskap)
 • Agriculture (landbruk)
 • Equine (hestefag)
 • Countryside Management (naturforvaltning/miljøfag)
 • Horticulture and Landscaping (gartner/anleggsgartnerfag)

Kort om tilbudet:

 • Du får et verdifullt og lærerikt skoleår i utlandet, med både teori og praksis.
 • Du blir fulgt opp av lærere og annet personell med høy faglig kompetanse.
 • Du får dekket de yrkesfaglige programfagene og fellesfagene du trenger for å få godkjent skoleåret.
 • Alle fagene undervises på engelsk, med unntak av norsk.
 • Hvis du er i et løp som har ekstra realfag kan du velge mellom Matte 2P og Matte R1, og du kan også velge Kjemi 1.
 • Du bor på skolens internat, som er et veletablert og trygt botilbud med eget reglement, miljøarbeidere, og mange tilbud om kvelds- og helgeaktiviteter.
 • Skoleåret er forhåndsgodkjent og gir rett til stipend i Lånekassen.
 • Du blir fulgt på reisen til og fra York av en norsk leder eller lærer fra Hvam vgs.
 • Det blir arrangert foreldremøte for alle som er tatt inn på tilbudet før avreise.
 • Tilbudet er åpent for søkere fra alle fylker.

Du søker på tilbudet i Vigo før søknadsfristen 1. mars. Du skal i tillegg fylle ut et eget søknadsskjema som du får ved henvendelse til Hvam vgs.

Kontakt oss i god tid før søknadsfristen for mer informasjon!

Kontaktperson

Janniche Langseth

Studieleder

E-post Janniche.Langseth@hvam.vgs.no

Tlf: 63912105