Naturbruk Vg1

Allerede på Vg1 kan du velge fordypning i enten dyrefag, anleggsgartner, hestefag eller allsidig landbruk.

   HH03   Ikon07

 

Naturbruk passer for deg som er praktisk anlagt, liker å være ute i all slags vær, og glad i både dyr og miljø.

Fordypning dyrefag

Du får drive med dyr, samtidig som du får generell studiekompetanse på tre år. Du lærer om foring, stell og håndtering av mange ulike dyreslag. Du får praksis med ku, gris, sau, være i stall og ridehall med hest, og drive dagkennel for hund. Ved å delta i det daglige arbeidet med dyrene, lærer du hvordan vi legger til rette for god dyrevelferd. For å gå dyrefag på Hvam må du søke Vg1 naturbruk. Du velger fordypning dyrefag ved skolestart.

Fordypning hest

Du får opplæring med fokus på hest og bruk av hest, og får øke din kompetanse i ulike aktiviteter som feltritt, dressur og kjøring med hest og vogn. Skolen har egne hester for aktiviteter i stall, ridehus, utebane og feltrittrasé. Kombinasjon av teori og mye praktisk arbeid gir varierte skoledager og med tett oppfølging av dyktige faglærere. Etter Vg2 velger du om du vil søke læreplass i bedrift for å ta fagbrev, eller Vg3 med studiekompetanse. For å gå hestefag på Hvam må du søke Vg1 naturbruk. Du velger fordypning hestefag ved skolestart. 

Fordypning anleggsgartner

Du får god grunnopplæring i traktor og maskiner, grunnleggende kunnskaper om jord, steinarbeider og planter. Du lærer også hvordan du planlegger, utformer og vedlikeholder parker, tun, veier og gater. Hvam har et unikt gårds- og parkanlegg, og en moderne maskinpark som brukes i opplæringen. Vi har nært samarbeid med bransjen og utplassering i bedrifter. For å gå anleggsgartner på Hvam må du søke Vg1 naturbruk. Du velger fordypning anleggsgartner ved skolestart. Etter Vg2 velger du om du vil søke læreplass i bedrift for å ta fagbrev, eller Vg3 med studiekompetanse.

Fordypning allsidig landbruk

Gårdsdriften på Hvam vgs er variert, med mange ulike produksjoner innen jordbruk, husdyr og skog. I tillegg kan du drive jakt og friluftsliv som en del av programfagene. Gårdsbruket er 5000 dekar innmark, skog og beiteområder. På traktorøvingsbanen vår gir vi deg opplæring og mulighet for traktorførerkort. Du lærer å bruke, vedlikeholde og reparere ulike typer redskaper og maskiner. For å gå allsidig landbruk på Hvam må du søke Vg1 naturbruk. Du velger fordypning allsidig landbruk ved skolestart. Du kan bli agronom, eller få generell studiekompetanse.

Uansett fordypning er første året på naturbruk et år med mye praksis. To til tre dager i uka er dere delt inn i mindre grupper på 6-9 elever.

 

Fag og timefordeling vg1 (oppgitt i uketimer):

Fellesfag: Norsk (2), engelsk (3), matematikk (3), naturfag (2), kroppsøving (2).

Felles programfag: Naturbasert aktivitet (5), naturbasert produksjon (12).

Yrkesfaglig fordypning: Dyrefag, hestefag, anleggsgartner eller allsidig landbruk (6).