Naturbruk med dyrekunnskap, studiekompetanse, 3-årig Vg1

Ønsker du å kombinere interessen for dyr med en annerledes vei til spesiell studiekompetanse?

  Ikon01  HH03

Naturbruk med dyrekunnskap gir spesiell studiekompetanse, og mulighet til å søke de fleste naturvitenskaplige studier, som for eksempel veterinær og dyrepleier. Utdanningen går over tre år, og vektlegger realfag som basis for kunnskap innen fagområdene. Elevene jobber også mye praktisk, blant annet i skolens grisefjøs, storfefjøs, hønsehus, stall og dagkennel for hund. Undervisningen foregår i små grupper med tett oppfølging av lærer.

Elevene på dyrekunnskap går i samme klasse som elevene på energi- og miljøfag, og har fellesfagene sammen med dem. Programfagene naturbasert produksjon og naturbasert aktivitet vinkles med fokus på dyrekunnskap.

Fag og timefordeling Vg1 (oppgitt i uketimer à 45 min):

Fellesfag: Matematikk 1T (5), naturfag (5), engelsk (3), norsk (2), kroppsøving (2).

Felles programfag: Naturbasert produksjon (12), naturbasert aktivitet (5).

Yrkesfaglig fordypning: Organiseres vanligvis som prosjektuke.