Naturbruk med energi- og miljøfag, studiekompetanse, 3-årig Vg1

Energi- og miljøfag gir spesiell studiekompetanse, og er en spennende og moderne vei til høyere utdanning.

Ikon07      Knapp01   Ikon04

Noen av vår tids største utfordringer er knyttet til klima, miljø, knapphet på ressurser, behov for ren energi og økende fokus på miljø- og klimaspørsmål. Hvam videregående skole tilbyr et unikt opplæringsstilbud med både praktisk og teoretisk kunnskap innen dette spennende fagfeltet. Vårt utdanningstilbud gir deg et godt utgangspunkt for videre studier og mange spennende framtidige yrkesvalg!

Du får:

  • 3-årig videregående opplæring med fokus på realfag, energi og miljøspørsmål
  • opplæring i små grupper, med tett oppfølging av lærer
  • god sammensetning av teori og praktisk arbeid
  • innføring i aktuelle miljø- og klimaspørsmål
  • kunnskap om fornybare energikilder som sol, bio, vind, vann og hydrogen
  • spesiell studiekompetanse slik at du kan søke videre på de fleste naturvitenskapelige studier

Fag og timefordeling Vg1 (oppgitt i uketimer à 45 min):

Fellesfag: Matematikk 1T (5), naturfag (5), engelsk (3), norsk (2), kroppsøving (2).

Felles programfag: Naturbasert produksjon (12), naturbasert aktivitet (5).

Yrkesfaglig fordypning: Organiseres vanligvis som prosjektuke.