Naturbruk (studieforberedende) Vg3

Tredjeåret naturbruk passer for deg som liker å være ute i naturen og er interessert i natur- og miljøspørsmål. I tillegg må du kunne mestre krevende teoretiske fag.

  Ikon05  Knapp01

Dette programområdet gir deg naturforvaltningskompetanse og generell studiekompetanse. Du har da grunnlag for å søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter. Studier innen natur- og miljøfag eller naturforvaltning krever i de fleste tilfeller fordypning i programfag som matematikk og/eller andre realfag.

Fag- og timefordeling (oppgitt i uketimer):

Fellesfag: Norsk (10), historie (5), matematikk (5), naturfag (3), kroppsøving (2)

Felles programfag: Naturforvaltning (5)

Valgfrie programfag (5):