Naturbruk med dyrekunnskap, studiekompetanse, 3-årig Vg3

På Vg3 er det stort fokus på fagene som gir deg studiekompetanse

Tredje året på dyrekunnskap har fokus på de teoretiske fagene.

Fag og timefordeling Vg3 (oppgitt i uketimer á 45 min):

Fellesfag: Norsk (10), historie (5), kroppsøving (2).

Felles programfag: Naturforvaltning (5), matematikk R2 (5), kjemi 2 (5).

Obligatorisk valgfritt programfag (5): Her kan du velge mellom ulike valgfag, f.eks fysikk 1, feltarbeid eller biologi 1. Tilbudet av valgfag kan variere fra år til år, og tilpasses ofte ønsker fra elevene.