Naturbruk med energi- og miljøfag, studiekompetanse, 3-årig Vg3

På Vg3 er det stort fokus på fagene som gir deg studiekompetanse.

  Knapp03  Knapp01  Ikon07

Tredjeåret på energi- og miljøfag har fokus på de teoretiske fagene.

Fag og timefordeling Vg3 (oppgitt i uketimer à 45 min):

Fellesfag: Norsk (10), historie (5), kroppsøving (2).

Felles programfag: Naturforvaltning (5), matematikk R2 (5), kjemi 2 (5)

Valgfritt programfag (5): I tillegg er det obligatorisk å ha et valgfritt programfag, f.eks. fysikk 1 eller feltarbeid.