Agronomutdanning for voksne

Hvam videregående skole starter opp nytt tilbud om agronomutdanning for voksne i august 2019. Neste opptak er høsten 2021, med søknadsfrist 1.mars 2021.

Dette er en komprimert utdanning som består av landbruksfagene på videregående nivå, og er for de som ønsker grunnleggende kompetanse om landbruksproduksjon.
Agronom for voksne gjennomføres over to år, på deltid (hovedsakelig kveldstid med noen få dagssamlinger), og er tilpasset også for deg som er i full jobb.

Utdanningen er et tilbud til de som:

  • Ønsker å skaffe seg yrkesfaglig landbruksutdanning innen alle de fagområdene som er aktuelle for å drive egen gard, arbeide som avløser, landbruksvikar eller med annet praktisk landbruksarbeid.
  • Ønsker landbrukskompetanse som et supplement til annen formell utdanning.
  • Ønsker å bygge opp formell kompetanse i forhold til vurdering av realkompetanse.
  • Ønsker grunnleggende kunnskaper, fordyping eller spesialisering innen enkelte fagfelt.
  • Ønsker mer kunnskap om natur- og miljøspørsmål.

Innhold

Utdanningen inneholder alle programområdene som er med i læreplanen for Vg2 og Vg3, og timefordelingen over 2 år er skissert i vedlagte tabell (se vedlegg).

Samlingsbasert opplæring kombinert med nettbasert undervisning

I opplegget er programfagene delt inn i ulike tema. Undervisningen på skolen utgjør ca. ¼ av stipulert timeforbruk. I tillegg er det hjemmearbeid i form av lesing og oppgaveløsing for å dekke målene i læreplanen.
Samlingsbasert agronomutdanning går over to år. En tar da Vg2 første året, og Vg3 andre året. Normalt vil undervisningen bli gjennomført fra august til juni, med eksamen om våren.
 
Årsplan for første år (2019/2020) legges ut så snart den klar (våren 2019). Det legges opp til undervisning
- en kveld i uka (uke 35-19)

- lørdager (1-2 pr. halvår)

- en samling pr. halvår (torsdag-lørdag)


Inntakskrav

  • Søker må være 25 år eller eldre.
  • Skal en ha grunnleggende kunnskap, fordyping eller spesialisering innen enkelte fagfelt uten tanke på ei formell utdanning, er det ingen inntakskrav ut over at en må være fylt 25 år.
  • Skal en ha fagdokumentasjon ved fullført utdanning, må en ha kompetanse i fellesfag tilsvarende 3-årig videregående skole. 5 års yrkeserfaring gir fritak fra kravet om fellesfag, dersom søkeren er 25 år eller eldre (Forskrift til opplæringslova § 1-13, siste ledd). Videre må en ha Vg1 naturbruk eller tilsvarende. De som ikke oppfyller kravene til inntak, men likevel ønsker fagdokumentasjon ved fullført utdanning, må gjennom realkompetansevurdering ved inntak. Det er særdeles viktig at søker kan dokumentere tidligere landbrukspraksis.

Neste ordinære søknadsfrist er 1. mars 2021. Søknadsskjema kan du laste ned fra denne siden. Søkere fra Oslo og Akershus vil bli prioritert ved opptak.

Mer om innhold i utdanningen

Du kan lese mer om utdanningen i det nedlastbare heftet.
 
Kontakt gjerne skolen om du har spørsmål.