Framtidas agroteknikere utdannes på Hvam

Neste oppstart til fagskolen er høsten 2019. Ordinær søknadsfrist er 15.april i www.vigo.no . Mer om innhold og søknadsfrist under det enkelte studiet.

Planteproduksjon og driftsledelse inneholder følgende emner:

 • Driftsledelse og økonomi
 • Planteproduksjon
 • Klima og miljø
 • Tverrfaglig hovedprosjekt

Studiet er 1-årig fagskole (60 studiepoeng) gjennomført som deltidsstudium over 2 år.

Neste oppstart er høsten 2019, med søknadsfrist 15.april 2019.

Opptakskrav til studiet:

 • Fullført og bestått videregående opplæring innenfor Naturbruksprogrammet (unntatt her er fiske og fangst, akvakultur og reindrift)

eller

 • Realkompetansevurdering: Søker må ha minst fem års relevant yrkespraksis eller skolegang som gir kompetanse som er likeverding med det ordinære opptakskravet innen planteproduksjon og økonomi vurdert opp mot Vg3-nivå og felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram.

Natur- og kulturbasert entreprenørskap inneholder følgende emner:

 • Bedriftsutvikling
 • Næringsutvikling innen natur- og kulturbaserte næringer
 • Tverrfaglig fordypningsoppgave

Studiet er 1/2-årig fagskole (30 studiepoeng) gjennomført som deltidsstudium over 1 år. Samlingene vil hovedsaklig være på Hvam, med en studietur høsten 2018.

Neste oppstart er høsten 2019, med søknadsfrist 15.april 2019.

Opptakskrav til studiet:

 • Fullført og bestått videregående opplæring innenfor utdanningsprogrammene Naturbruk eller Service og samferdsel.

eller

 • Realkompetansevurdering: Søker må ha minst fem års relevant yrkespraksis og/eller skolegang som gir kompetanse som er likeverdig med det ordinære opptakskravet innen felles allmenne fag tilsvarende læreplanene Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige studieprogram.

Økologisk landbruk inneholder følgende emner:

 • Driftsledelse og økonomi
 • Jord- og plantekultur
 • Husdyrproduksjon
 • Tverrfaglig hovedprosjekt

Studiet tilbys i samarbeid med Sogn Jord- og Hagebruksskule, og 8 av tilsammen ca 20 samlinger vil derfor være i Aurland. Les mer om innholdet i den nedlastbare folderen.

Studiet er 1-årig fagskole (60 studiepoeng) gjennomført som deltidsstudium over 2 år.

Neste oppstart er høsten 2019, med søknadsfrist 15.april 2019.

Opptakskrav til studiet:

 • Fullført og bestått videregående opplæring innenfor Naturbruksprogrammet, programområdene landbruk, gartnerinæring, anleggsgartnerfaget, hestefaget, naturbruk og reindrift.

eller

 • Realkompetansevurdering: Søker må være over 23 år og ha minst fem års relevant yrkespraksis og/eller skolegang som gir kompetanse som er likeverdig med det ordinære opptakskravet innen felles allmenne fag tilsvarende læreplanene Vg1 og Vg2 i yrkesfaglige studieprogram.

Kontaktperson 

Teamleder Økologisk landbruk: Bjørg Fritsvold epost: bjorg.fritsvold[@]sfj.no

Fagskolen

Fagskolen er et tilbud til deg som ønsker mer dybdekunnskap for å utvikle egen eiendom, utvikle deg faglig innenfor landbruk eller studere videre.

Studiet er lagt opp slik at det skal kunne kombineres med en arbeidssituasjon. Det er ca 10 studiesamlinger pr år (8 samlinger à 2 dager og 2 samlinger à 3 dager). Her vil det være mye praktiske øvinger og oppgaveløsninger og undervisning i felt, men også ordinær klasseundervisning. Det vil i tillegg være noe kvelds- og nettundervisning.

Det er obligatoriske oppgaver i alle emner, og en tverrfaglig fordypningsoppgave til slutt.

Planlagte studier

Vi arbeider stadig med utvikling av nye studietilbud i samarbeid med næringa. Studier vi arbeider med, og som vi håper å få i gang i løpet av 2019/2020 er:

 • Grovfórbasert kjøttproduksjon.
 • Kvalitetsrevisjon i landbruket.
 • Dyreassisterte aktiviteter - samspill med dyr for å fremme helse og mestring.

Følg med på våre nettsider for oppdatert informasjon!

Søknad

Ordinær søknadsfrist er 15.april.

 • Planteproduksjon og driftsledelse: Kurskode/søkerkode FPS02N
 • Natur- og kulturbasert entreprenørskap: Kurskode/søkerkode FPS12N
 • Økologisk landbruk: Kurskode/søkerkode FPS08N

Les mer om hvordan du kan søke på Fagskolen Innlandet.

For spørsmål om opptakskrav, studiet og gjennomføring, kan du ta kontakt med Hvam vgs.

Studieavgift

Alle studiene har en studieavgift på kr 10.000,- (2.500,- pr. semester). I tillegg kommer utgifter til bøker, reise og opphold på samlingene, egenandel studietur og evt. obligatoriske tilleggskurs (som HMS i landbruket).

Opptakskrav

Ordinært opptakskrav er fullført og bestått videregående opplæring fra relevant utdanningsprogram eller realkompetansevurdering. Nærmere krav er beskrevet under den enkelte studieretning.

Kontaktpersoner

Teamleder Natur- og kulturbasert entreprenørskap : sissel.nordlund@hvam.vgs.no

Teamleder Planteproduksjon og driftsledelse: espen.aasvangen@hvam.vgs.no

Teamleder Økologisk landbruk: Bjorg.Fritsvold@sfj.no