Tilrettelagt opplæring : grunnkompetanse

Tilrettelagt opplæring er et opplæringstilbud til elever med spesielle behov. Grunnkompetanse er kompetanse på et lavere nivå enn full yrkes- eller studiekompetanse.

Ikon07  Ikon02  Ikon05  Ikon01

Her får du praktisk innlæring i mange oppgaver på gården. Variert friluftsliv med jakt, fiske og overnatting. Du får også delta i en ungdomsbedrift, og lage kniver og andre tre-produkter for salg på julemesse og andre arrangementer. Elevene får tilrettelagt undervisning i større og mindre gruppe.

Naturbruk , større gruppe:

Opplæringstilbud som i all hovedsak følger Vg1 naturbruk. Klassen består av inntil 8 elever og har en lærer og en assistent disponibel i alle timene. Målet for opplæringen er grunnkompetanse.

Naturbruk, mindre gruppe:

Opplæring etter individuelle mål fra Vg1 naturbruk satt sammen ut fra elevens forutsetninger. Klassen består av inntil 4 elever og har en lærer og en assistent disponibel i alle timene. Målet for opplæringen er grunnkompetanse. Vi har fokus på læring gjennom opplevelser, utferder, selvstendighetstrening, praktisk gårds og skogsarbeid, friluftsliv, golf, sosial trening gjennom samvær med ordinære elever og jevnlig matlagning/matkurs.

Individuell opplæringsplan

Alle elever med rett til spesialundervisning får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP). Disse planene blir utarbeidet av faglærere og kontaktlærer på bakgrunn av enkeltvedtaket, kartlegging av elevene, samtaler med elev og eventuelt foresatt og annen relevant informasjon.

Kompetansebevis

Du får et kompetansebevis som dokumenterer den kompetansen du har fått gjennom opplæringen. Du vil senere kunne gjennomføre ytterligere opplæring med sikte på full yrkes- eller studiekompetanse.

Søknadsfrist er 1.februar!